Tevékenység

1. Családi jog:

Vállalom Megbízóim peren kívüli- és perbeli jogi képviseletét házassági bontóperben, gyermekelhelyezéssel és tartással kapcsolatos-, apasági és származás megállapítása iránti-, valamint cselekvőképességet érintő ügyekben.

Vállalom házassági vagyonjogi szerződések ill. házassági vagyonközösség megszüntetésére irányuló szerződések szerkesztését/véleményezését.

 

2. Ingatlanjog:

Megszerkesztem/véleményezem az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi-, bérleti-, ajándékozási-, jelzálog-, tervezési-, építési vállalkozási és egyéb szerződéseket ill. ellátom a szerződésekhez kapcsolódó földhivatali vagy egyéb szerv ill. személy előtti képviseletet.

 

3. Társasági jog: 

Gazdasági társaságok alapítása, megszüntetése, átalakítása, értékesítése, cégeljárásban történő képviselete. Felszámolási eljárás megindítása, képviselet felszámolási eljárásban. Végelszámolási eljárás megindítása, lefolytatása. Csődeljárás megindítása, képviselet csődeljárásban. Társaságok szerződéseinek elkészítése. Társaságok hatósági-, peres-, és peren kívüli eljárásban történő képviselete. 

A fentiekkel összefüggésben ellátom Megbízóim képviseletét a Cégbíróság ill. az adott ügyben illetékes szervek és személyek előtt.

 

4. Munkajog:

Jogi tanácsot adok konkrét munkajogi kérdésekben.

Ellátom Megbízóim képviseletét a munkaviszonnyal-, a munkajogi felelősséggel-, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogviták peren kívüli- és peres úton történő rendezése során.

Vállalom munkaszerződések, valamint egyéb foglalkoztatási jogviszonyok létrehozására irányuló szerződések szerkesztését/véleményezését.

 

5.Öröklési jog:

Vállalom Megbízóim képviseletét hagyatéki eljárásban és örökléssel kapcsolatos perben egyaránt.

Vállalom végrendeletek, öröklési- és tartási szerződések szerkesztését/véleményezését.

 

6. Egyéb polgárjog:

Vállalom Egyesületek,alapítványok, vadásztársaságok, egyéb civil szervezetek alapításához, átalakulásához, adataiban történő változásához való okiratok megszerkesztését, és ezzel összefüggésben a bírósági nyilvántartásba vételieljárás során ellátom ezek képviseletét.

Vállalom a polgári jog egyéb területein (pl. kártérítési jog, biztosítási jog)  Megbízóim képviseletét peren kívüli- és peres eljárásokban egyaránt.