Díjszabás

Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerint az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. A 23. § (1) bekezdése szerint „Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik. Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.”

Ennek megfelelően egy előre kidolgozott és évrõl-évre aktualizált díjtáblázat alapján személyre szabottan még az ügy intézésének megkezdése előtt ajánlattétel formájában kerül közlésre az ügyvédi munkadíj és a várható költségek. Az ajánlat kidolgozásakor figyelembe vételre kerül az ügy értéke, az üggyel járó várható munkateher és felelősség.